Jogi közlemények és a weboldal használatának általános feltételei

Itthon » Jogi közlemények és a weboldal használatának általános feltételei

Jogi közlemények:

Weboldal szerkesztés/ kiadás

BLEU-BLANC-COEUR SZÖVETSÉG
Székhely:
8. rue J Maillard de la Gournerie
35000 RENNES
Telefon. : 02 99 97 60 54
E-mail: info@valorex.com
Cím :
BP 60138
35301 FOUGERES Cedex
FRANCIAORSZÁG Azonosító
SIREN: 437 628 191

Szerkesztőségi vezető

Pierre WEILL, a szövetség társelnöke
Weboldal tervezés és koncepció
Web and Cow, Agence Web
RCS RENNES 752 205 880
4 bis allée du Bâtiment
35000 Rennes – FRANCIAORSZÁG

Webhely tárhely
Web and Cow, a Cloudways platformról.
Fotók forrása:
– Unsplash: https://unsplash.com/
– Adobe Stock: https://stock.adobe.com

A weboldal használatának általános feltételei

Jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: GCU) célja a BLEU-BLANC-COEUR Szövetség által szerkesztett www.kek-feher-sziv.org címen elérhető weboldal használatának feltételei.

Aki böngészi a webhelyet, az felhasználónak minősül.

1. rész – A GCU elfogadása és módosítása

A Weboldal használatának feltétele a jelen GCU betartása. Minden felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Weboldal használata miatt elfogadja a GCU-t, fenntartás nélkül.

A Szövetség bármikor módosíthatja a GCU-t, figyelembe vévea Weboldal és az alkalmazandó szabályozások változását. A GCU új verziója elérhető lesz a Weboldalon. Felhívjuk a Felhasználó figyelmét, hogy rendszeresen olvassa el.

2. rész – Tartalom – Szellemi tulajdon

Minden márka, fénykép, szöveg, megjegyzés, illusztráció, animált vagy nem animált kép, videofelvétel, hang, valamint minden olyan számítógépes alkalmazás, amely felhasználható a Weblap futtatásához, és általában a Weboldalon reprodukált vagy használt elemeket a szellemi tulajdonra vonatkozó hatályos törvények védik.

Ezek a Szövetség vagy partnereinek teljes és mindenre kiterjedő tulajdonát képezik. Szigorúan tilos ezen elemek egészét vagy egy részét, beleértve a számítógépes alkalmazásokat is, bármilyen formában reprodukálni, ábrázolni, használni vagy adaptálni, bármilyen formában, a Szövetség előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. Az a tény, hogy a Szövetség nem indít eljárást ezen jogosulatlan felhasználások tudomására jutása után, nem jelenti az ilyen felhasználások elfogadását és a büntetőeljárás alóli felmentést.

3. rész – Hypertext linkek

Azok a weboldalak, amelyek közvetlenül vagy közvetve kapcsolódnak ehhez a weboldalhoz, nem tartoznak a Szövetség ellenőrzése alá. Következésképpen a Szövetség nem vállal felelősséget az ezen a weboldalakon közzétett információkért. A külső weboldalakra mutató hivatkozások csak a kényelem érdekében szolgálnak, és nem jelentenek semmilyen jóváhagyást a tartalmukról.

4. rész – Biztonsági megjegyzések

Biztonság és mindenki számára hozzáférhetőségének garantálása érdekében a Weboldal szoftvereket használ a Weboldalon zajló áramlások ellenőrzésére, az információk összekapcsolására vagy megváltoztatására irányuló jogosulatlan kísérletek, vagy bármilyen más olyan kezdeményezés azonosítására, amely problémákat okozhat. Szigorúan tilos és büntetőjogi szankciókkal sújtható az információk feltöltésére, az információk megváltoztatására irányuló jogosulatlan kísérlet, amelynek célja a károkozása, és általában a weboldal elérhetőségének és integritásának bármilyen károsodása.

5. cikk – A személyes adatok és a sütik védelme

Felhívjuk a Felhasználót, hogy olvassa el a személyes adatok adatvédelmi irányelveit.

6. rész – Kötelezettségvállalások

6.1. Felhasználói kötelezettségei

A Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalt a jelen GCU szerint használja.

A Felhasználó elismeri, hogy rendelkezik a Weboldal eléréséhez és használatához szükséges készségekkel és eszközökkel, valamint tudomásul veszi, hogy megbizonyosodott arról, hogy a használt számítógépes konfiguráció nem tartalmaz vírust, és hogy tökéletesen működik.

Tudomásul veszi az összes szükséges intézkedést annak érdekében, hogy megvédje számítógépes rendszerét a potenciális vírusok általi problémáktól  és harmadik felek esetleges behatolási kísérleteitől.

 A Felhasználó felelős minden olyan veszteségért vagy kárért, mely lehet anyagi vagy nem anyagi, ami a Weboldal használatából ered. A Weboldalon elérhető információkat kizárólagos felelősségére használja. Szükség esetén el kell végeznie a szükséges ellenőrzéseket.

A Felhasználó vállalja, hogy nem sérti harmadik felek jogait vagy a Szövetség arculatát, és nem tartja tiszteletben a Webhely integritását. Tilos a Weboldal működését akadályozni vagy kényszeríteni, a weboldalon keresztül elérhető tartalmat módosítani, megváltoztatni vagy csalárd módon törölni, és a weboldalon adatokat csalárd módon bevezetni.

6.2. Az Szövetség kötelezettségei

Az Szövetség mindent megtesz a Weboldal hozzáférhetővé tétele érdekében. A Webhely elérhetetlensége, annak okától függetlenül, nem jogosítja fel a felhasználót kártérítésre.

Az Szövetség nem vonható felelősségre vis maior, a hálózat és / vagy a szerverek meghibásodása, vagy a Weboldal megfelelő működéséhez szükséges meghibásodások és karbantartási beavatkozások, vagy bármely más, az általa nem befolyásolható esemény esetén. Az Szövetség nem tehető felelőssé semmilyen anyagi vagy immateriális kárért, amely a Weboldalhoz való kapcsolódásból bármilyen módon származhat.

A Weboldal tartalma hibákat vagy pontatlanságokat tartalmazhat a Szövetség által tanúsított éberség ellenére. A Szövetség vállalja, hogy ezeket a lehető leghamarabb kijavítja, de a Weboldal felhasználójának el kell végeznie az összes szükséges ellenőrzést, és kizárólag ő felel a rendelkezésre álló információk felhasználásáért.

7. rész – Weboldal kezelése

A Weboldal megfelelő kezelése érdekében az Szövetség bármikor:

• Felfüggeszti, megszakítja vagy korlátozza a Weboldal egészének vagy egy részének a hozzáférését, fenntartja a Weboldalhoz vagy a Webhely egyes részeihez való hozzáférést az internetes felhasználók egy meghatározott kategóriájának;
• törölhet minden olyan információt, amely megzavarhatja működését, vagy ellentétes a nemzeti vagy nemzetközi törvényekkel;
• felfüggeszti a Weboldalt a frissítések végrehajtása érdekében.

8. rész – Egyéb

Ha bármelyik záradékot érvénytelennek nyilvánították, akkor azt íratlannak tekintjük, de nem érvényteleníti a jelen GCU többi záradékát.

Az, hogy az Szövetség nem gyakorolja a jelen GCU -ból eredő jogokat, nem jelenti a jogainak lemondását.

9. rész – Alkalmazandó jog – Illetékes joghatóság

Ezekre a GCU-kra a francia törvények vonatkoznak.

 Minden vita, amely e GCU alkalmazásából adódhat, és amelyet előzetesen nem lehet békés rendezéssel megoldani, a vádlottak számától és / vagy garanciavállalástól függetlenül, akár sürgősségi eljárások, védelmi sürgősségi vagy igény szerinti eljárások esetén is benyújtásra kerül:

• egy vagy több személlyel folytatott viták esetén az illetékes francia bíróságok joghatósága alá;
• szakemberek közötti viták esetén annak a bíróságnak a kizárólagos illetékessége, amelyben az Szövetség bejegyzett székhelye található.